HVORDAN SETTE I GANG


Når interessen er til stede og behovet blant brukerne er definert, kan man starte selve planleggingen. Viktige bestemmelser som f.eks. størrelse på anlegget, plassering, økonomiske rammer, byggekomité osv. må avklares før man kan sende av gårde en søknad om privat støtte. I tillegg er det mange formelle saker som må være på plass før en eventuell bygging starter. Sportsystemer AS har vært igjennom hele denne prosessen mange gange tidligere og kan bistå nye utbyggere med hjelp, veiledning og gjennomføring av deler eller hele prosjekter.

 

Fremgangsmåte for å få laget et nærmiljøanlegg:
Kommunen har et ansvar for koordinering og utbygging av nærmiljøanlegg. Men både enkeltpersoner, frivilliger organisasjv oner og andre kan være utbyggere og ikke minst viktige initiativtakere, pådrivere eller samarbeidspartnere for å få realisert nærmiljøanlegg.

Finn ut hva som mangler i ditt nærmiljø. Bli enige med organisasjonen, velforeningen eller samarbeidspartnerne om hva anlegget bør inneholde. Finn et egnet område eller ta kontakt med kommunen for å avklare tomtespørsmål. Lag realistiske kostnads- og finansieringsplaner.

Dugnadsinnsatsen er ofte en viktig del av finansieringen. Det kan dessuten skape godt samhold i nærmiljøet mellom både barn og voksne. Likevel er det ikke alt arbeid som egner seg for dugnad. Fagarbeid bør utøres av fagfolk. Meld inn behovet for nærmiljøanlegg til idrettsrådet eller kommunen. De hjelper til med nødvendige planprosesser og proserdyrer.