INFORMASJON OM BINGEN


Vi viser til e-post og sender informasjon om BINGEN med spesifikasjoner og et eget vedlegg med priseksempler. BINGEN kan leveres i mange forskjellige størrelser og utgaver og det kan søkes om spillemidler som utgjør 50% av totalkostnadene, maksimalt tilskudd er kr. 300.000,-.  Vi bistår gjerne med utarbeidelse av en slik søknad.

 

BINGEN fremstår i dag som en meget fleksibel løsning da våre kunder kan velge mellom tre typer materialer som ballvegg. Materialene er satt sammen i panèler som er festet til stålrammeverket med gjennomgående bolter med gummiforing imellom for å unngå støy inn til rammeverket.

 

Valg av enten trematerialer, stålgitter eller spesielt støydempende materiale ”Silent Touch”  er vanligvis avhengig av  ønske om innsyn, beliggenhet i forhold til omgivelser , eller krav til støydemping.. Med våre løsninger kan man om ønskelig selv eller sammen med oss ”designe”  sin egen  binge. Siden panelene er  avtagbare kan man  også  bytte ut til andre materialtyper senere hvis det  skulle være ønskelig eller påkrevet.  Man kan også velge å ha enten høye eller lave kortvegger.

 

Deler av arbeidet med oppføring av ballbinge blir ofte utført på dugnad. Vi har derfor lagt spesiell vekt på å tilrettelegge for dette, både mht arbeide med fundamentering og montering.  Vi har utarbeidet et detaljert oppsett over behov for mannskap, tidsforbruk og nødvendig materiell, verktøy og utstyr til den enkelte bingestørrelse. For å lette arbeid med fundamentering av BINGEN har vi utviklet en tilpasset systemforskalling som settes sammen som et ”lego”-system. Vi benytter denne selv der våre kunder ønsker at vi skal uføre dette fundamenteringsarbeidet. Vi påtar oss gjerne en koordinerende rolle ved gjennomføring av et ballbingeprosjekt, dette innebærer evt. også  dialog med aktuelle grunnentreprenører .  Dere vil da være sikret en samordnet fremdrift mht grunnarbeider, leveringstidspunkter, dugnadsarbeide og den delen av monteringsarbeidet som eventuelt skal utføres av oss.

 

BINGEN har siden oppstarten i 1993 blitt levert i et antall av 350 stk. fordelt over hele landet. De erfaringer som vi og våre kunder har høstet opp gjennom årene har ført til at   vårt produkt i dag fremstår som både, funksjonelt, estetisk, robust og holdbart over tid. Vi har i denne sammenheng lagt ved en egen oversikt over hva vi mener er viktig ved valg av ballbinge, samt vår referanseliste.

 

Normal leveringstid er 6-8 uker fra bestilling.

 

Garanti:

5 års reklamasjonsrett ved fabrikasjonsfeil, 20 års levetidsgaranti på alle ståldeler.

8 års garanti på kunstgresset.

Unntatt fra garantien er basketutstyr og målnett samt skader forårsaket av hærverk.

Garantivilkårene står spesifisert i våre kontraktsdokumenter.

 

Vi håper dere finner BINGEN interessant, og vi ber deg ta kontakt om du har spørsmål eller om du trenger flere opplysninger.  Se også vår hjemmeside www.sportvest.no. Eller send e-post til:  eldar@sportvest.no.