MINIBINGER


MINIBINGEN FRA  SPORT VEST                                                                        Junior Multi Arena (JMA)    

 

Junior Multi Arena (JMA) er vårt nye produkt i  Sport Vest .

JMA kan lett sammenlignes med en ballbinge, men forskjellen ligger i at JMA i motsetning til tradisjonelle ballbinger  ikke er avhengig av en støpt ringmur som fundament, samt at en i JMA kan velge veggkombinasjoner  som  inneholder moduler med  innfelte små-mål mm.

JMA monteres uten ringmur. JMA blir satt sammen på en ramme av impregnert tre. Dette gjør at en JMA lett kan demonteres, den er mobil ( kan flyttes) , og kan  settes opp / etableres  på kort tid.

Siden JMA lett kan settes opp / demonteres ned gjør at JMA har stor mobilitet  opp mot å kunne utplassering i kortere eller lengre tidsrom på et egnet område. Dette kan en gjøre uten ett stort omfang av  grunnarbeid i forkant der arenaen ønskes å settes opp. Eneste en må tenke på er at der er flatt nok til at rammeverket minibingen settes på har full bakkekontakt, samt at terrenget er ikke har for stort fall.

JMA er bygd opp med standardmoduler   som gjør at en som kunde kan velge bredde og lengde utfra den plass en har til rådighet.

Akkurat dette med plassering, hvor stor plass som skal benyttes etc.., har vært utfordringen ved skoler, SFO, barnehager, boligbyggerlag, grendalag, campingplasser og  parker m.fl.

Med JMA kan en lett finne et område der en justerer JMA arenaen sin størrelse etter hva plass en har til rådighet.

På vinteren kan  Junior Multi Arenaen is- legges (skøyteis) med noen enkle grep. JMA er bygd opp med at hver modul har to fotplater som festes til en 2”8” plank. Med å ha 2”8”  som ramme i bunnen løfter JMA opp med ca. 5 cm frå bakkenivået. Hvis en har kunstgress som dekke i  JMA  så er det bare å legge en tynn plast på kunstgresset  for så å sprøyte på vann . I løpet av kort tid har de en is bane.  Det forutsetter selvsagt at det er minus grader ute.

 

JMA kan bygges i mange størrelser og tilpasses kundes behov.

Når det gjelder valg av dekke inne i JMA, så kan en velge om en  vil ha kunstgress, falldempemappe, asfalt, grus  eller naturgress som dekke i arenaen.

På plasser som er værutsatt, kan en  forankre JMA med  forankringsspyd som slåes ned gjennom forankringsrammen.  Dette gjøres ved at det  bores et hull i hvert hjørne og forankringsspyd slåes ned. Dette gir en sikkerhet, samt at  JMA  da holdes stabil .

JMA er i hovedsak laget av stålmoduler som er galvanisert.  vedlikehold.
Av vedlikehold, bør muttere sjekkes opp minst en gang i året, i tilfelle noen har løsnet.
Det leveres låsemuttere med JMA.

Skulle et stål panel bli ødelagt, er det enkelt å bytte ut.  Det er og mulig å utvide JMA senere om en vil.  Det er bare å sette inn nye ferdig moduler som er ca. 1815 mm lange.

Det er enkelt å montere sammen JMA, kun to bolter mellom hver modul.  Alle moduler er monterte ferdig frå fabrikk, dvs. at stålpanel er skrudd fast på bøylen.  Stålpanelet er festa med en bolt M8x45, og vi legg ei gummipakning mellom panel og bøyle, for å dempe støy.
Det ligg med to tegninger som viser sammenstillingen av JMA.
Som festeanordning i  bunnrammen til JMA  bruker vi franske treskruer ( 4 kraftige skruer pr modul).

Videre er nettingpanelet laget med 50mm x 50mm størrelse på gittermaskene. Dette gir godt innsyn inn i arenaen for de som står utenfor. Barna som nytter JMA får ikke den innestengte følelsen når de er i aktivitet der inn. Det med godt innsyn gjør at en som voksen kan se barna og kan ha kontroll med at alle føler seg  komfortable og trygg i denne inkluderende arenaen.

 Planverket for skoler og barnehager har egne kapitler som sier noe om barn og fysisk aktivitet.

Vi siterer fra rammeplanen for barnehager . I siterer kapittel 3,2

3.2 Kropp, bevegelse og helse

I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter.

 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna

  • får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.
  • skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer
  • videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet
  • får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider
  • utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen
  • utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og suntkosthold

 

VI I SPORT VEST AS VIL TRO AT GJENNOM Å HA EN LITEN JUNIOR MULTI ARENA SOM GIR ETT MANGFOLD AV AKTIVITETER, SÅ VIL DETTE DEKKE MANGE OMRÅDER I BARNEHAGENES OG SKOLENES RAMMEPLANER.