HVORFOR MINIBINGE?


Det oppleves rundt omkring på både skole og i barnehager, samt hos idrettslag at de aller minste vegrer seg for å ha ballspill i lag med de som er vesentlig mye større. Med å ha en minibinge så blir det lettere å differensiere ute-arenaer for  de ulike alderstrinn.

Når vi er ute på kunstgressbaner, på skoler og i barnehager, så snakkes det om trygghet for de minste, og at de skulle hatt en arena der de kan oppholde seg under trygge rammer.

HVORFOR TRYGGE RAMMER?

På åpne plasser  er det alltid en fare for at ball kan komme i stor fart og treffe de aller minste. Det å ha en arena der de aller minste kan være i aktivitet  med vegger som skjermer de fra å bli truffet av ball  i stor fart utenfra er viktig for både for de små og store.

Samtidig er det også viktig å ha fokus på at de aller minste skal kunne ha aktivitetsmuligheter på en arena der de kan holde på uten å bli forstyrret.. Tar vi eksempler frå barnehagesektoren, så er det ofte slik at  de eldste barna som holder på med ballspill er i samme område der f.eks små barn sitter på trehjulsykkel. Motorikken er kanskje ikke helt på plass hos de som sparker ball, og det er mange eksempler på hendinger der ballen har truffet de som leker rundt.

Mestring er også ett begrep som må nevnes. I minibingen er det på begge kortsider oppmontert basket korger som er senket så lavt at de minste klare å treffe oppi. Det å ha en arena der de elever frå de laveste klassene på skolene ( 1. 4 klasse), eller barn i barnehage, SFO barn etc.. kan føle trygghet og mestring er viktig. Barn og elever som kan være på en arena som er bygd  for deres alder,  og lagt opp til at de kan mestre, vil kunne styrke sin identitet på at ; “jeg er noe , og jeg klarer:-)”.  Det å forlate en arena og ha mestret vil gjøre sannsynligheten stor jmf at de også neste dag er i aktivitet på samme arenaen.  

OM JUNIOR MULTI ARENA (JMA) MINIBINGEN. 

 • Aktivitets plass der de minste føler seg trygg, og kan være i lek og aktivitet med jevnaldrede.
 • Arena der de minste kan føle mestring og glede, som er viktig for deres identitetsfølelse
 • Mobil arena som er lett å sette opp som lett kan flyttes om det er nødvendig.
 • Aktivitetsarena som passer frå barna kan gå og opp til ca 10 år +/-
 • Arena for  knøtt og miniputt trening..
 • Arena med nettingpanel i modulene som gjør at har innsyn i hele minibingen.
 • Kan settes rett opp på eksisterende dekke en har til rådighet. 
 • Det kan legges alle sorter dekke  inne i Junior Multi Arenaen.  Vi kan nemne; gress, sand, asfalt, dempematter, kunstisplater mm. Dette gir mulighet for aktiviteter som; bandy( landhockey), fotball, bocca, ishockey mm.

 

HVA VIL EN JUNIOR MULTI ARENA KUNNE TILFØRE JMF FYSISK AKTIVITET?

Arena for variert fysisk aktivitet som  vil bidra til  utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.

Gjennom Å delta på ulike aktiviteter i en Junior Multi Arena (JMA), så bidrar dette til at de:

 • Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.
 • Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer.
 • Videreutvikler  kroppsbeherskelse, grov &  finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet.
 • Ikke minst!!!!  Kan ta del i sosial  og fysisk aktivitet med jevnaldrende og ha mestringsfølelse.

 

VI I SPORT VEST AS VIL TRO AT GJENNOM Å HA EN LITEN JUNIOR MULTI ARENA PÅ DERES ARENA  SÅ VIL DET  VÆRE ETT BIDRAG TIL Å GI BARNA EN KJEKK OG TRYGG AKTIVITETS-ARENA .

FOR NÆRMERE INFORMASJON  OM  JUNIOR   MULTI   ARENA,  SÅ ER DET BARE Å TA KONTAKT MED UNDERTEGNEDE.

 

Eldar Meek

Mob: 928 59 123

E-post: eldar@sportvest.no